Nowa usługa NMT (numerycznego modelu terenu)
Moduł NMT (numeryczny model terenu) cieszy się dużą popularnością. Nasz geoportal wykorzystywał do tej pory usługi NMT udostępniane przez GUGiK. Postanowiliśmy przygotować własne rozwiązanie usług NMT w oparciu o dane LIDAR (skaningu laserowego) udostępniane przez GUGiK. Średni błąd wysokości pobranych danych nie przekracza 15cm. Stworzenie własnych usług umożliwiło uzyskanie dodatkowych funkcjonalności:
Przykładowe analizy
   
Pomiar wysokości na tle danych GESUT

Generacja przekroju

Wyznaczanie objętości