Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.polska.geoportal.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU –  polska.geoportal2.pl

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu polska.geoportal2.pl (zwanego dalej Serwisem).
 2. Administratorem Serwisu jest GEOBID sp. z o.o. w Katowicach.

§ 2.

USŁUGI INFORMACYJNE

 1. W Serwisie publikowane są informacje o charakterze jawnym i powszechnie dostępnym.
 2. Serwis umożliwia wyszukiwanie informacji oraz połączenie informacji pochodzących z zasobów różnych dostawców w spójną całość i prezentowanie ich w postaci graficznej.
 3. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym.
 4. Można linkować stronę geoportalu jako całość. W przypadku linkowania do powiększeń i kompozycji mapowych maksymalna liczba linków (statycznych lub tworzonych dynamicznie) wynosi 20. W przypadku większej liczby linkowań (np. prezentacji nieruchomości na sprzedaż lub wynajem) korzystanie z Serwisu jest możliwe na zasadach komercyjnych po uzgodnieniu z Administratorem.

§ 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim udostępnianych.
 2. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w Serwisie na własną odpowiedzialność.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania systemu informatycznego wynikające z nieuprawnionych działań użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w Serwisie. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona. 
 3. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://polska.geoportal2.pl/map/polska/polityka_prywatnosci.htm
 4. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.