Geoportal gminy Dębno
Pomoc      Strona gminy    
     

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o Polska.geoportal2.pl

Warstwy

Mapa podkładowa
Ortofotomapa
Cieniowanie
Mapa topograficzna
Ochrona środowiska
Obszary chronionego krajobrazu
Obszary specjalnej ochrony
Parki krajobrazowe
Parki narodowe
Pomniki przyrody
Rezerwaty
Specjalne obszary ochrony
Stanowiska dokumentacyjne
Użytki ekologiczne
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Dane powiatowe
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Granice klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Dane gminy Dębno
Granica gminy
Ulice i adresy
Adresy
Ulice
Place
Obszary planu
Obszary planu
Oznaczenia planu
Rysunek planu

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg